Tại sao Doanh nghiệp cần có ISO 45001- 2018 Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp

Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng là tiêu chuẩn giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ cho người lao động

 Theo tổ chức lao động quốc tế, mỗi ngày có hơn 7600 người chết vì tai nạn hoặc bị bệnh tật liên quan đến công việc. Đó là lý do vì sao tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành tiêu chuẩn ISO 45001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp
  Chính vì thế các đơn vị nên áp dụng ISO 45001 vào hệ thống của đơn vị mình, ISO 45001 được áp dụng cho bất kỹ tổ chức nào, bất kể quy mổ, loại hình và hoạt động nào muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khỏe và an toàn lao động, loại bỏ các nguy cơ và giảm thiểu rủi ro OH & S. 

Lợi ích của hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 

• Tạo ra những điều kiện khuyến khích nhân viên với điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn giúp làm việc tốt nhất có thể cho doanh nghiệp của bạn. 
• Cải thiện khả năng đáp ứng các vấn đề tuân thủ quy định.
• Giảm chi phí xử lý cho các sự cố, rui ro không mong muốn.
• Giảm thời gian chế và chi phí gián đoạn hoạt động sản xuất. Khuyến khích an toàn lao động và sức khỏe nơi làm việc. Giảm những tai nạn và ốm đau ở nơi làm việc để cắt giảm những chi phí liên quan và thời gian dư thừa.

TIN TỨC MỚI NHẤT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG