FSC – CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG

FSC- COC LÀ GÌ ?

 

FSC-COC là viết tắt của “Forest Stewardship Council – Chain of Custody”. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng và sản phẩm gỗ, được thiết kế để đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ được sản xuất từ các nguồn tài nguyên rừng bền vững.

FSC-COC đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một hệ thống quản lý đầy đủ và minh bạch để đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ của họ được sản xuất từ các nguồn tài nguyên rừng được quản lý bền vững. Quá trình này bao gồm theo dõi nguồn gốc gỗ, lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến các sản phẩm gỗ, đảm bảo tính nhất quán trong quá trình sản xuất và giao hàng các sản phẩm gỗ.

Có lợi ích gì cho doanh nghiệp khi đạt chứng nhận FSC-COC?

  1. Nâng cao uy tín thương hiệu: Chứng nhận FSC-COC có thể giúp tăng cường uy tín và danh tiếng thương hiệu của doanh nghiệp bằng cách chứng minh rằng các sản phẩm gỗ của họ được sản xuất từ các nguồn tài nguyên rừng bền vững.
  2. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng: Nhiều khách hàng, đặc biệt là các tổ chức và các nhà bán lẻ, đang yêu cầu các sản phẩm gỗ được sản xuất từ các nguồn tài nguyên rừng bền vững và đạt chứng nhận FSC-COC.
  3. Hỗ trợ bảo vệ môi trường: Đạt chứng nhận FSC-COC giúp các doanh nghiệp thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên rừng bền vững, đồng thời giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.
  4. Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Nhiều quốc gia đã đưa ra các quy định về sử dụng các sản phẩm gỗ được sản xuất từ các nguồn tài nguyên rừng bền vững. Đạt chứng nhận FSC-COC giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý này.

Quy trình chứng nhận FSC – COC bao gồm những gì tại GIA ĐỊNH ISO ?

GIAI ĐOẠN A: GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

BƯỚC 1: Danh mục hồ sơ pháp lý

BƯỚC 2: Triển khai Hợp đồng dự án

BƯỚC 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký chứng nhận.

BƯỚC 4: Xây dựng Bộ quy trình tiêu chuẩn chung

BƯỚC 5: Đánh giá trực tiếp

BƯỚC 6: Lập hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận hệ thống.

BƯỚC 7: Cấp chứng nhận.

GIAI ĐOẠN B: ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 1

GIAI ĐOẠN C: ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 2

            Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chứng chỉ FSC – COC:

  • FSC là gì?

FSC là tên viết tắt của Forest Stewardship Council, một tổ chức phi chính phủ quốc tế thành lập vào năm 1993 để xây dựng một chuỗi cung ứng gỗ bền vững trên toàn thế giới.

  • Chứng chỉ FSC – COC là gì?

Chứng chỉ FSC – COC là một chứng chỉ được cấp cho các công ty và tổ chức để đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ của họ đến từ các nguồn gỗ bền vững.

  • Ai có thể đăng ký chứng chỉ FSC – COC?

Bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào có liên quan đến sản xuất, chế biến và bán sản phẩm gỗ đều có thể đăng ký chứng chỉ FSC – COC.

  • Lợi ích của việc có chứng chỉ FSC – COC là gì?

Có chứng chỉ FSC – COC có nghĩa là sản phẩm của bạn đã được sản xuất từ các nguồn gỗ bền vững và có thể được quảng bá cho khách hàng như một sản phẩm đảm bảo bền vững. Điều này cũng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của những người sống trong và xung quanh các khu rừng.

  • Quy trình đăng ký chứng chỉ FSC – COC như thế nào?

Quy trình đăng ký chứng chỉ FSC – COC bao gồm một loạt các bước kiểm tra, đánh giá và xác nhận độc lập của một tổ chức chứng nhận FSC. Các công ty và tổ chức cần tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định được đưa ra bởi FSC, bao gồm cả tiêu chuẩn về quản lý rừng và chuỗi cung ứng.

  • Chứng chỉ FSC – COC có giá trị trong bao lâu?

Chứng chỉ FSC – COC có thời hạn 5 năm. Sau khi hết hạn, các công ty và tổ chức cần đăng ký lại để tiếp tục sử dụng chứng chỉ này.

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG