Chứng nhận ISO 14001 – Hệ thống quản lí môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được ban hành lần đầu vào năm 1996, cập nhật lần thứ 2 vào năm 2004 và mới đây nhất là phiên bản năm 2015.ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường,  qua đó chứng minh những cam kết của mình về:

 • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường;
 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường.

 

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi ngành nghề, lĩnh vực. Nó cung cấp một khung chuẩn có thể được sử dụng để đáp ứng các mục tiêu nội bộ và bên ngoài trong việc quản lý môi trường.

Vì sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 14001

Trong bối cảnh trái đất đang nóng lên từng ngày, nguồn tài nguyên cũng dần trở nên cạn kiệt, bảo vệ môi trường là một ưu tiên hàng đầu của cộng đồng. Đã có không ít quy định, luật định về môi trường được đặt ra để giảm thiểu tình trạng này. Đồng thời người tiêu dùng cũng dần chuyển dịch sang xu hướng tiêu dùng xanh, họ ưu tiên lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp thể hiện được các cam kết và trách nhiệm của mình với môi trường.

 

Chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001 chính là bằng chứng đáng tin cậy chứng minh với người tiêu dùng và xã hội rằng doanh nghiệp có quan tâm đến các ảnh hưởng của hoạt động sản xuất, kinh doanh tới môi trường và luôn nỗ lực để đảm bảo hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực tới mẹ thiên nhiên. Không dừng lại ở đó, những lợi ích to lớn mà doanh nghiệp đạt được khi chứng nhận ISO 14001 phải kể đến như việc nâng cao hiệu quả hoạt động; giảm thiểu chi phí sản xuất, kinh doanh; tăng khả năng sinh lời; tạo lợi thế cạnh tranh; tạo dựng hình ảnh tốt đẹp để có thể giữ vững vị thế trên thị trường cũng như tiếp cận đến những thị trường mới.

Lợi ích của doanh nghiệp khi được chứng nhận ISO 14001?

 • Về quản lý môi trường:
  • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố môi trường;
  • Tăng cường sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên vào quản lý môi trường;
  • Nâng cao nhận thức về môi trường đối với cán bộ, công nhân viên trong tổ chức;
  • Giúp nhân sự nhận thức tốt hơn rằng họ đang làm việc trong một tổ chức thân thiện với môi trường;
  • Công tác quản lý môi trường được chuẩn hóa chuyên nghiệp và toàn diện hơn;
  • Chủ động kiểm soát, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường.
 • Về mặt pháp lý:
  • Chứng nhận ISO 14001:2015 tạo niền tin cho các cơ quan quản lý về việc tuân thủ pháp luật về môi trường của doanh nghiệp;
  • Tạo ưu thế với các đối thủ khi tham gia cạnh tranh năng lực cho các dự án kinh doanh mới;
  • Chứng minh rằng tổ chức của bạn là một tổ chức có trách nhiệm với tương lai;
  • Đối với một số lĩnh vực, chứng nhận ISO 14001 là việc tuân thủ theo yêu cầu quy định bắt buộc của pháp luật;
  • Chứng chỉ ISO 14001:2015 gần như là bắt buộc khi doanh nghiệp bạn muốn là đối tác của doanh nghiệp nước ngoài. Vì đối với doanh nghiệp nước ngoài môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu;
  • Tạo thiện cảm đối với khách hàng, dân cư xung quanh, tránh được các khiếu nại về môi trường.
 • Về mặt kinh tế:
  • Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ;
  • Quản lý các mối nguy về môi trường;
  • Góp phần nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất, dịch vụ;
  • Đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh;
  • Cung cấp một lợi thế về tài chính và lợi thế cạnh tranh thông qua hiệu quả cải tiến và giảm chi phí;
  • Tái sử dụng các nguồn lực, tài nguyên chưa tối ưu;
  • Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khỏe nhân sự được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn;
  • Khuyến khích các hoạt động môi trường tốt hơn bằng cách tích hợp chúng vào hệ thống kinh doanh của tổ chức.

Doanh nghiệp cần làm gì để đạt được chứng nhận ISO 14001:2015

Thứ nhất: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý của mình theo các yêu cầu của ISO 14001:2015;
 • Doanh nghiệp có thể tự tìm hiểu, xây dựng hoặc tìm tới các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, uy tín để đồng hành cùng Doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Thứ 2: Doanh nghiệp phải có ĐTM (Đánh giá tác động môi trường)

 • Một trong những điều kiện tiên quyết để tổ chức được cấp chứng nhận ISO 14001:2015 là việc đảm bảo các quy định của pháp luật về môi trường. ISO-G sẽ căn cứ vào việc Doanh nghiệp đã được cấp ĐTM hay chưa để xác nhận việc đảm bảo các trách nhiệm pháp lý này.
 • Thứ 3: Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi ISO-G

Sau khi đã xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý phù hợp đồng thời thực hiện đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình, Doanh nghiệp sẽ được đánh giá chứng nhận bởi ISO-G. Sau khi kết thúc đánh giá phù hợp với các yêu cầu quy định và khắc phục các tồn tại nếu có, Doanh nghiệp sẽ được cấp Chứng chỉ ISO 14001:2015 hay Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

TIN TỨC MỚI NHẤT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG