Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì? 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành. 

Tiêu chuẩn ISO 9000 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô. Nó cung cấp một bộ khung cung cụ hướng dẫn cho các tổ chức doanh nghiệp áp dụng nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng , đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật định. Chất lượng sản phẩm được nâng cao có thể tham gia vào thị trường thương mại toàn cầu và mang lại niềm tin cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành và xem xét lại 5 năm một lần. Cho tới thời điểm hiện tại bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành 5 lần:

Lần 1 – năm 1987 (ISO 9000:1987).

Lần 2 – năm 1994 (ISO 9000:1994).

Lần 3 – năm 2000 (ISO 9000:2000)

Lần 4 – năm 2008 (ISO 9001:2008)

Lần 5 – năm 2015 (ISO 9001:2015)

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn chính sau:

 1.     ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
 2.     ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng –  Các yêu cầu
 3.     ISO 9004: 2013 Hệ thống quản lý chất lượng  – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.
 4.     ISO 19011:2018  Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý. 

 

Lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Để duy trì sự thỏa mãn của khách hàng, tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001:2008:

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;
 • Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;
 • Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;
 • Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;
 • Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;
 • Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
 • Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

TIN TỨC MỚI NHẤT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG